Premie dakisolatie

Dat ieder huishouden zo min mogelijk energie moet gebruiken is inmiddels wel bekend. Het isoleren van woningen is een zeer goed hulpmiddel om te besparen op energie. Het is daarom ook dat de Vlaamse overheid daarom heeft besloten dat elke dak in Vlaanderen vanaf 2020 geïsoleerd moet zijn. Uiteraard is er het besef dat het isoleren van het dak een investering is. Vandaar dat de Vlaamse overheid een handje helpt met enkele premies. Het verplichte isoleren van je dak wordt zo een stuk betaalbaarder. Er zijn verschillende dakisolatie premies en subsidies waar je wellicht voor in aanmerking komt.

Premie dakisolatie netbeheerder

Voor de premie dakisolatie via de netbeheerder Eandis of Infrax kom je in aanmerking als je zowel het dak zelf gaat isoleren, als wanneer je dit laat doen door een aannemer. Het gaat hier om het daadwerkelijk isoleren van het dak, maar kan ook gaan om het isoleren van zoldervloeren, wanneer de zolder niet gebruikt en onverwarmd is. De datum van de eindfactuur is leidend voor de bepaling van het premiebedrag. Is de eindfactuur gedateerd voor 31-12-2018, dan bedraagt de premie € 6,- per m² als je dakisolatie door een aannemer hebt laten plaatsen en € 3,- als je dit zelf hebt gedaan. Vanaf 2019 gelden er andere premiebedragen. Voor het laten plaatsen van dakisolatie door de aannemer levert je een premie van € 4,- per m² en € 2,- als je zelf dakisolatie plaatst.

Voorwaarden premie dakisolatie netbeheerder

Voorwaarde om voor deze premie in aanmerking te komen is dat je woning voor 1 januari 2006 op het distributienet van de netbeheerder is aangesloten. Verder moet het gebruikte isolatiemateriaal voldoen aan bepaalde eisen. Zo moet het isolatiemateriaal een minimale Rd-waarde hebben van 4,5 m² K/W. Deze eis mag behaald worden met één, maar ook met meerdere lagen isolatiemateriaal, maar het gaat wel enkel om nieuwe isolatielagen en de oude isolatielagen mogen daarbij niet meegerekend worden.

Vlaamse verbeteringspremie

Ga je naast het aanbrengen van dakisolatie ook nog andere dakwerken uitvoeren? Dan kun je ook recht hebben op de Vlaamse verbeteringspremie. De Vlaamse verbeteringspremie heeft een basisbedrag van€ 1.250,-. Dit houdt dan wel in dat het factuurbedrag het dubbel bedrag moet zijn van deze premie, dus minimaal € 2.500,-.

Voorwaarden Vlaamse verbeteringspremie

De voorwaarde om voor de Vlaamse verbeteringspremie in aanmerking te komen is dat de woning in het Vlaams gewest ligt en minimaal 25 jaar oud is. De woning moet door de aanvrager ook als hoofdverblijfplaats dienen. Verder gelden er enkele inkomenseisen en mag de eindfactuur maximaal 1 jaar oud zijn.

Totaalrenovatiebonus

Bij het uitvoeren van minimaal 3 energiebesparende maatregelen, waaronder dakisolatie, heb je ook recht op de totaalrenovatiebonus. Het kan daarom lonen om ook muren en vloeren tegelijkertijd te isoleren. Bij het uitvoeren van minimaal 3 maatregelen ontvang je een premie van € 1.250,-. Dit loopt op naarmate je meer energiebesparende maatregelen treft.

Voorwaarden totaalrenovatiebonus

Om voor de totaalrenovatiebonus voor dakisolatie in aanmerking te komen moet het dakoppervlak minimaal 30 m² zijn. De eindfactuur van de eerste energiebesparende maatregel die je neemt mag niet ouder dan 1 januari 2017 zijn.