logo

19

Oct

Een kamp met een plus

Reacties

Z.Bernadette-Maria C.S.J. op 12 November, 2014
Het is mooi om jullie te horen getuigen over jullie keuze voor zo'n pluskamp en over hoe jullie er zoveel steun aan elkaar beleven. Voor de meesten blijkt de sfeer en de manier waarop jullie als jonge mensen met elkaar omgaan, belangrijk. Jullie voelen hoe je als jongere helemaal jezelf kunt zijn op zo'n kamp terwijl je anders ervaart dat je op
gebied van geloven wat de weg kwijt bent geraakt of slechts een beetje gelovig of katholiek bent, ook al ga je naar
een katholieke school. Misschien ervaar je nog niet zo goed wie Jezus voor jou is, maar wel dat je een goed mens
wil worden, zoals Jezus voor ons was.
Ik merk ook dat jullie kennis kunnen maken met een evangelieverhaal uit de Bijbel in een gebedsmoment,
vb. dagopening en dagsluiting, waar God of Jezus ter sprake worden gebracht om Hem beter te leren kennen.
Ik denk dat het belangrijk is om mensen niet te oordelen op hun uiterlijk, maar verder te kijken dan wat we van hen
zien. Het is goed om ieder in zijn waarde te laten en je hoeft niet zus of zo te zijn om erbij te horen. Iedereen mag
erbij horen. Ik denk dat het pluskamp aan veel jongeren de kans biedt om zichzelf te ontplooien, zoals ze zijn,
maar ook om hun mindere kanten te laten zien en ter sprake te brengen.
Het is goed dat jongeren op kamp een stukje kerk-zijn ervaren als gemeenschap en niet als instituut en dit schept
vooral ook communitygevoel of gemeenschapsgevoel, wat de jongeren enorm aanspreekt. Daar komen ze op af.
Ik denk dat jullie op pluskamp meer steun hebben aan elkaar, als je je kunt uiten en helemaal jezelf zijn, terwijl je
misschien elders niet ernstig wordt genomen of uitgelachen wordt. Het is goed als je als jongere je hart kan luchten,
omdat het thuis of of school niet kan, om daarna opnieuw te beginnen.
Het is ook tof dat je die ervaring niet voor jezelf wil houden, maar een paar vriendinnen wil meenemen op kamp,
gewoon omdat het leuk is. Z.Bern.M. c.s.j.

Reageer op deze video